دانلود Movie Guess - نرم افزار موبایل حدس فیلم

Movie Guess نام یک نرم افزار سرگرم کننده مخصوص علاقمندان به فیلم است. در این برنامه صحنه ای از یک فیلم نمایش داده می شود و سپس 4 گزینه به شما نشان می دهد. شما باید نام صحیح فیلم را در کمترین زمان حدس بزنید.

Guess the right title of the movie,
by looking at the picture.